Senin, Agustus 03, 2009

TARHIYB RAMADHAN.

MARHABAN YAA RAMADHAN.

MARHABAN YAA SAHRAR-RAMADHAN , MARHABAN SYAHRAL'IBADAH
MARHABAN YAA SAHRAR-RAMADHAN , MARHABAN SYAHRA-SYA'AADAH.

Selamat datang wahai bulan Ramadhan,selamat datang bulan Ibadah
Selamat datang wahai Ramadhan,selamat datang bulan kebahagiaan.

MARHABAN YAA ZAAHIRAL AN , FIIL MAJAALIIBIZZIYADAH
LIL'AKHILLA QURRAH A'YAAN , 'ANTA YAA SYAHRAL IFAADAH.

Selamat datang wahai yang tiba dgn cahaya dlm kejelasan bertambahnya anugerah, Bagi para kekasih Allah ,engkau adalah kesayangan mereka wahai bulan yg penuh dgn keberuntungan.

FIIKAYUJLAR-RAIINUURAAN , HIINA TUJLAL ISTIJAADAH
MARHABAN DZAA KHAYRA ITYAAN , SYAHRANA SYAHRA-SYIYAADAH.

Padamu tersingkir segala kehinaan dan dosa,saat terbentangnya kesempatan menyungkur sujud,Selamat datang sebaik2 yang menghampiri usia kami,Bulan kita iniadalah Baginda bagi bulan lainnya.

ANTA SAYYID KULLAL AHYAAN , WALYAATIIMAH FIIL QULLADAH
MARHABAN YAA SYAHRAL IHSAAN , WASHAFAA WAL ISTIFAADAH.

Engkaulah pemimpin bagi setiap saat, dan kepala mutiara bagi kalung kehidupan,Selamat datang bulan kemulyaan,kesuciaan,dan terbukanya kesempatan mengambil manfaat.

MARHABAN MIN GHAIRI HUSBAAN , HAYSYULAA NUHSHII IDAADAH
KULLU MASJID FIIKA QAD DZAAN , RABBUHU BIINUURRI DZAAN.

Selamat datang kuucapkan tanpa terhitung,hingga tak terhingga banyaknya,Segenap Masjid terindahkan dengan kedatanganmu,Tuhan segenap Masjid menambahkan cahaya pada Masjid2 dengan kedatanganmu.

ANTA BAHJAHU KULLI MAN KAAN , HAAJA MIN TAQWAAHU DZAADAH
KULLA MUSLIM FIIK NASYTHAAN , FIITTAWAJJUH LILIBAADAH.

Engkau cahaya kemegahan bagi segalanya , beruntunglah barangsiapa yg takwanya bertambah,Setiap muslim giat dihari2mu dalam semangat beribadah.

WA'ANIL AASYAAMI KASLAAN , WALAHUTHTHAA 'AAT 'AADAH
FIITARAA WIIHIN WAQUR 'AAN , QAD JAFAA NAWMA L QUAADAH.

Dan mereka malas berbuat dosa, dan bagi mereka ketaatan kepada Allah menjadi kebiasaan,dalam shalat terawih dan AlQur'an,telah sirna kantuk orang yang malas shalat malam.

MARHABAN YAA ALIYYASSAN , MAAN QADAA WASHFU WIDAADAH
WASHALATUL WAHIDIL MAAN , MANHABAAN-NI'MAH IBAADAH.

Selamat datang pemilik derajat yg mulya,yang tiada henti2nya gambaran keindahan dan kerinduaan atasnya,Dan shalawat dari Yang maha Tunggal dalam segala Anugerah,Yang memberi kenikmatan dalam beribadah.

TATAGHASYSYAH FAKHRA ADNAAN , WAKADZAAL AALAL IJAADAH
WASHSHAHABAH HUM WAL IKHWAN , NI'MA ASHHAABUSYSYAHAADAH.

Selalu terlimpahkan pada sang kebanggaan keturunan adnan,dan pula segenap keluarga yg mulya,serta sahabat dan merekalah para saudara,semulya2 para syuhada.

MAA 'ADHAA'A BAANNURI RAMADHAN , WANJALAA RAYNUL BALAADAH.

Seterang benderang cahaya Ramadhan,Maka sirnalah kesempitan hati orang2 yang dalam kebodohan.


WWW.majelisrasulullah.org

AlFaqir ilm (Ahmad Prapanca).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar