Kamis, April 16, 2009

Iman,Islam,Ihsan & Kiamat

Abu Hurairah r.a. berkata:

Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. terlihat di kalangan manusia,
lalu seorang laki-laki datang seraya berkata: "Apakah iman itu?"
Beliau bersabda:"Iman adalah kamu percaya kepada Allah, malaikat-Nya, bertemu dengan-Nya, (iman kepada) rasul-rasul-Nya dan kamu beriman kepada hari kebangkitan".

Ia berkata: "Apakah Islam itu?"
Beliau bersabda: "Islam itu adalah kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, kamu mendirikan shalat, memberikan zakat yang difardhukan dan puasa Ramadhan."

Ia berkata: "Apakah Ihsan?"
Beliau bersabda : "Kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu."

Ia berkata: "Kapankah kiyamat itu?"
Beliau bersabda: "Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, dan akan saya beritahukan kepadamu tanda-tandanya, yaitu: Apabila amat (budak perempuan) melahirkan tuannya, para penggembala unta berlomba dan bermegah-megah dalam bangunan, dalam lima hal yang hanya diketahui oleh Allah ta'ala".

Kemudian beliau membaca ayat "INNALLAHA 'INDAHU 'ILMUS SAA'ATI " (Sesungguhnya Allah, disisi-Nya pengetahuan hari kiamat) Selanjutnya beliau berpaling lalu bersabda: "Suruh kembali lagi dia". Namun mereka (orang banyak) tidak melihat sesuatu.

Maka beliau pun bersabda: "Dia adalah Jibril, yang datang untuk mengajar manusia akan agama mereka".

Tidak ada komentar:

Posting Komentar